Obecní úřad


Podporujeme

Čerňovický potok

Z Těchonína se vydáme po silnici k rybárně a uhneme doleva na úvozovou cestu, jež vede do Kobylího dolu na pravém břehu Čerňovického potoka. Tento potok velkou částí svého toku odděluje těchonínský a jamenský katastr. V Kobylím dole se kdysi proháněly polodivoké sveřepice a kobylníci se je v ohradě snažili zkrotit. Škoda, že se nám stejný pohled nenaskytne i dnes.

Čerňovický potok (na mapách je uváděno Černovický) protékal ve své dolní části vsí Čerňovice, která byla roku 1421 zničena Slezany. Výš směrem k Suchému vrchu je v údolí potoka ukrytá malebná dřevěná hájovna - Zkopanka. Žít uprostřed přírody je lákavé, ale v zimě stojí dost námahy dostat se sněhem k okolním vesnicím. Odtud pomáhal hajný Čeněk Junek za 2. světové války partyzánům a uprchlíkům v lesích okolo Těchonína. To už jsme vlastně v Hynkovicích - tedy při horním toku Čerňovického potoka. Zde byla roku 2002 vyhlášena přírodní rezervace, jejímž posláním je chránit svahové rašeliniště s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy.