Nahrávám...
logo EU MMR
Obec Těchonín

Hřbitovy

Místo posledního odpočinku těchonínských občanů je jen kousek od kostela. Starý hřbitov byl do roku 1859, kdy byl získán nový pozemek, přímo u něj.

Tiché místo hlídají vzrostlé kaštany. Na jaře se rozsvítí svícny bílých květů na počest těch, co spí pod nimi. Brzy na podzim se rozzáří celé, pak hořce zavoní padajícím listím, které jako teplé dlaně rozvane vítr po hřbitově.

Možná ti, co nás opustili, zachytí ozvěnu hlasů dětí, které tu před zdí sbírají lesklé kaštany.

Vpravo od hřbitovní zdi stojí skromný pomník, který připomíná, že na tomto místě je pochováno 104 mužů a žen řecké či makedonské národnosti. Tito lidé byli vyhnanci z Řecka, kteří uprchli ze země před fašizmem. Do těchonínských kasáren byli umístěni roku 1950 a ujal se jich Domov Československého červeného kříže. Přišli sem i lidé staří, nemocní a válkou zmrzačení. Právě ti tu spí věčným spánkem daleko od domova. Práceschopní Řekové a Makedonci pomáhali v JZD, při zalesňování a také prosluli jako pilní sběrači borůvek, malin, ostružin a šípků. Z kasáren se řecký domov odstěhoval v prosinci 1962 především do Nových Syrovic.