Fulltextové vyhledávání

Kalendář událostí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9
Svoz komunálního odpadu 9.2.2023
10 11
21. MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Masopust 11.2.2023
12
13 14 15
Zasedání ZO 15.2.2023
16
Svoz komunálního odpadu 16.2.2023
17 18 19
20 21 22 23
Svoz komunálního odpadu 23.2.2023
24
Svoz dům od domu a vývoz kontejnerů 24.2.2023
25 26
27 28 1 2
Svoz komunálního odpadu 2.3.2023
3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Těchonín

2. Důvod a způsob založení

Obec Těchonín (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Těchonín
  Těchonín 80
  561 66 Těchonín

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Těchonín
  Těchonín 80
  561 66 Těchonín

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 465 635 859
  mobilní telefon: +420 731 177 107

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.techonin.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Těchonín
  Těchonín 80
  561 66 Těchonín

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk*

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  podatelna@techonin.cz
  starosta@techonin.cz
  uctarna@techonin.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  by4bq3x

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 3621611/0100

6. IČO

00279633

7. DIČ

CZ00279633 Obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Výroční zpráva za rok 2020

 • Výroční zpráva za rok 2021